Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1610
Title: NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG DỰA TRÊN NGUYÊN LÝ CON LẮC NGƯỢC VỚI PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN QUA VI ĐIỀU KHIỂN HOẶC CHIP FPGA HOẶC BO MẠCH DSP
Authors: Nguyễn, Đình Huấn
Keywords: Khóa luận tốt nghiệp
Issue Date: 20-Jun-2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1610
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom Tat KLTN_Nguyen Dinh Huan.doc26.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.