Please use this identifier to cite or link to this item: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1604
Title: NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH ĐƯỜNG CONG THẤM PHA CHO MÔ HÌNH MÔ PHỎNG KHAI THÁC MỎ DẦU KHÍ
Authors: Cù, Văn Thắng
Issue Date: 2015
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1604
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cu Van Thang.pdf96.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.