Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 899  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Một mô hình tạo khóa học thích nghi trong đào tạo điện tửNguyễn Việt, Anh
2010Nghiên cứu cải tiến một số phương pháp tra cứu ảnh sử dụng đặc trưng ảnh.Nguyễn Hữu, Quỳnh
2010Design, Simulation, Fabrication and Performance Analysis of a Piezoresistive Micro AccelerometerTrần Đức Tân
2011Phát triển một số phương pháp lọc thông tin cho hệ tư vấnNguyễn Duy, Phương
2011Xây dựng ontology cho hệ thống hỏi đápMa Trọng, Khôi
2011Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến theo ngữ cảnh trên thiết bị động.Mai Hải, Đăng
2011Nghiên cứu, phát triển Liferay cho Đại học Công nghệĐặng Hùng, Cường
2011Xây dựng dịch vụ chia sẻ ảnh trên mạng CtnetNguyễn Thành, Công
2011Xây dựng bài toán ghi và in hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT)Đỗ Thị, Hằng
2011Nghiên cứu hệ thống tổng hợp tiếng Việt dựa trên tổng hợp formatĐỗ Thị, Lợi
2011Kỹ nghệ miền và công cụ mô hình hóa miềnHoàng Đình, Lĩnh
2011Performance Comparison Of State – Of – The – Art Algorithms For Eog Artefacts Removal From Eeg SignalsNguyen, Thi Huong
2011Cảm Nhận Phổ Hợp Tác Trong Vô Tuyến Có Ý ThứcLê, Đình Huy
2011Nghiên Cứu Đánh Giá Tầm Hoạt Động Của Hệ Thống Radar Thụ Động Sử Dụng Tín Hiếu Phát Thanh – Truyền Hình Quảng BáVũ, Huy Du
2011Phân Tích- Xử Lý Tín Hiệu Của Hệ Thống Radar Thụ Động Sử Dụng Tín Hiệu Phát Thanh – Truyền Hình Quảng BáLương, Minh Đức
2011Tìm Hiểu Giao Thức Điều Khiển Mạng UmtsLê, Quang Duẩn
2011Quy Hoạch Mạng W-cdmaTrịnh, Văn Linh
2011So Sánh Chất Lượng Một Số Giải Thuật Tách Loại Nhiễu Mắt Từ Tín Hiệu Điện NãoNguyễn, Thị Hường
2011Nghiên Cứu Chuẩn 802.11aLê, Minh Quân
2011Kỹ Thuật Trải Phổ Và Máy Thu Rake Cho Hệ WcdmaCao, Thiện Thắng