Tài nguyên số của Trường Đại học Công nghệ là nơi lưu trữ các ấn phẩm thư tịch khoa học được số hóa. Bao gồm tập hợp các Luận án Tiến sĩ, Luận văn Cao học và Khóa luận tốt nghiệp của Nghiên cứu sinh, Học viên và Sinh viên của nhà Trường.