Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.uet.vnu.edu.vn/handle/123456789/960
Title: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC TỪ ĐIỂN THƯA ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG ẢNH THÓC GIỐNG
Authors: PHẠM THỊ LAN, ANH
Keywords: NHẬN DẠNG ẢNH
Issue Date: 28-Nov-2018
Abstract: Phương pháp biểu diễn thưa (Sparse represetation) là một phương pháp đại diện tiêu biểu cho phương pháp biểu diễn tuyến tính [5] và đã được chứng minh là giải pháp mạnh mẽ cho nhiều lĩnh vực ứng dụng, đặc biệt là xử lý tín hiệu, xử lý hình ảnh, học máy, thị giác máy tính. Biểu diễn thưa cho thấy tiềm năng phát triển cho nhiều bài toán về ảnh như khử nhiễu ảnh, nén ảnh, khôi phục ảnh, phân loại hình ảnh, phân vùng hình ảnh. Sự kết hợp giữa phương pháp biểu diễn thưa dựa trên một bộ từ điển (Dictionary learning) được học từ chính tín hiệu mẫu ban đầu đã giúp cho mô hình học từ điển thưa (Dictionary learning and sparse coding) trở thành một trong những mô hình mạnh để biểu diễn tín hiệu được ưa chuộng từ khi bắt đầu hình thành cho đến ngày nay. Ban đầu, mô hình chỉ quan tâm đến lớp bài toán biểu diễn lại tín hiệu một cách thưa thớt nhất nhưng cũng phải đảm bảo khả năng khôi phục là tốt nhất. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như những đòi hỏi từ ứng dụng thực tế, các nhà nghiên cứu về mô hình học từ điển thưa đã cải tiến mô hình cổ điển thành những mô hình có tính cạnh tranh trong việc giải quyết những bài toán phân loại/nhận dạng, đặc biệt là phân loại/nhận dạng ảnh số. Trong luận văn này, tôi tìm hiểu về lý thuyết biểu diễn thưa và những phương pháp cơ bản để xây dựng một mô hình học từ điển thưa đồng thời cũng trình bày hai hướng phát triển chính của mô hình học từ điển: mô hình học từ điển đảm bảo tính thưa và mô hình học từ điển không cần đảm bảo tính thưa. Sau đó, tôi triển khai cài đặt hai mô hình đại diện cho hai hướng là mô hình học từ điển với nhãn phù hợp (LCKSVD) – tiêu biểu cho mô hình học từ điển đảm bảo thưa và mô hình cặp từ điển (DPL) – tiêu biểu cho mô hình học từ điển không đảm bảo 6 thưa trên bộ dữ liệu ảnh thóc giống được thu nhận từ thực tế Việt Nam. Việc áp dụng các mô hình học từ điển trên bộ dữ liệu ký tự biển số xe (được trình bày trong phần Phụ lục của luận văn này) nhằm mục đích đánh giá sơ bộ khả năng ứng dụng của các mô hình với bài toán nhận dạng ảnh để làm tiền đề cho bài toán nhận dạng thóc giống. Ngoài ra, việc áp dụng các mô hình trên hai bộ dữ liệu khác nhau với những đặc điểm, khó khăn khác nhau sẽ giúp tôi có sự đánh giá khách quan hơn đối với mô hình học từ điển đảm bảo thưa và không đảm bảo thưa. Từ đó đưa ra những nhận xét về hai dạng mô hình học từ điển cũng như đề xuất hướng ứng dụng của mô hình học từ điển thưa.
URI: http://lib.uet.vnu.edu.vn/handle/123456789/960
Appears in Collections:Luận văn Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03 - LUANVAN_NopQuyen.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open
04_Tom_tat_luan_van_A5.pdf846.5 kBAdobe PDFView/Open
05 - Mau thong tin luan van_in.pdf411.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.