Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.uet.vnu.edu.vn/handle/123456789/125
Title: Tìm kiếm thông tin theo khoảng đối với cây thuộc tính giá trị trên mạng ngang hàng có cấu trúc
Authors: Hà Thị, Thúy
Keywords: KLTN2011
Issue Date: 2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/handle/123456789/125
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TT_Ha_Thi_Thuy.doc22.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.