Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.uet.vnu.edu.vn/handle/123456789/119
Title: Phân tích quan điểm khách hàng về khách sạn dựa trên ý kiến đánh giá.
Authors: Đoàn Xuân, Cảnh
Keywords: KLTN2011
Issue Date: 2011
URI: https://lib.uet.vnu.edu.vn/handle/123456789/119
Appears in Collections:Khóa luận Khoa Công nghệ thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat_DoanXuanCanh.docx14.05 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.